1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene www.najlepsi.dan (v nadaljevanju: spletna stran) je Andraž Poje s.p., Velike Grahovše 37, Laško (v nadaljevanju: Najlepši dan).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Najlepši dan si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, videi, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati uporabnikom koristne in uporabne vsebine za poročni dogodek. Ekipa skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin.

Najlepši dan si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb in podjetij. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino Najlepši dan ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

3. PIŠKOTKI

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Najlepši varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Najlepši dan ne bo osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informaciji, uporabljalo za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za lastne statistične obdelave.
Primer: Najlepši dan vidi, da na stran pogosto prihajate preko določene objave na Facebook-u. To objavo se potem mogoče na podlagi teh statističnih podatkov odloči reklamirati.

Najlepši dan izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varuje osebni podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Primer: Redno posodabljamo programsko opremo na spletni strani

V skladu s področno zakonodajo vas obveščamo, da imate možnost uveljavitve naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i) pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected]

(ii) pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected]

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected]

(iv) pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave na prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected]

(v) pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov [email protected]

(vi) pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

5. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, posnetki, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom »Snemanje porok Najlepši dan«, ki kaže na dotično spletno stran Najlepšega dne, glede na to iz katere je bila vsebina reproducirana. Primer navedbe vira iz spletne strani »www.najlepsi-dan.si« bi tako bil: »Vir: Snemanje porok Najlepši dan«.

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Najlepšega dne.

6. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani nam to prosim sporočite na [email protected]. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani.

Vsak posameznik lahko od Najlepšega dne zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Najlepši dan bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.

Ta različica Splošnih pogojev uporabe spletne strani Najlepši dan velja od 1. 5. 2017.